064/900 33 43, 011/711 0001 kontakt@centarosiguranik.rs

PRESS

Kome da se obratite kada osiguravajuća kuća odbije da isplati naknadu iz osiguranja?

Predstavnici Centra za zaštitu prava osiguranika u emisiji Dobro jutro Srbijo, Happy TV.

Ko štiti prava osiguranika?

Predstavnici Centra za zaštitu prava osiguranika u emisiji Novosadsko popodne, Novosadska TV.

Stop sitnim slovima u polisama osiguranja

Advokat saradnik Centra za zaštitu prava osiguranika, Aleksandar Stanimirović i korisnik usluga Centra, Saned Tahirović u Beogradskoj hronici na prvom kanalu RTS.

Kasko ili kasno osiguranje

Predstavnici Centra za zaštitu prava osiguranika u emisiji Otvoreni ekran, Kanal 9, Novi Sad.

Sve je na strani osiguranja, a ko je na strani osiguranika?

Centar za zaštitu prava osiguranika na internet portalu Ozonpress.net.
Osiguranici su prepušteni da se sami snalaze kada dođe do problema sa osiguravajućom kućom, ili da se dalje izlažu troškovima u situaciji kad su već pretrpeli štetu.

Šta raditi kada nastane problem useva i plodova

Centar za zaštitu prava osiguranika na portalu PoljoMagazina.
Osiguravajuća društva često odbijaju da isplate naknadu za pretrpljenu štetu osiguranicima. Ponekad razlozi mogu biti opravdani ali se dešava da osiguravajuća društva odbiju isplatu suprotno zakonu i ugovoru o osiguranju, ali i suprotno načelima savesnosti i poštenja.