064/900 33 43, 011/711 0001 kontakt@centarosiguranik.rs

O NAMA

DELOKRUG POSLOVA

Centar za zaštitu prava osiguranika pruža pomoć u postupcima zaštite i ostvarivanja prava osiguranika u svim oblastima osiguranja. To podrazumeva životno i neživotno osiguranje, odnosno:

 • Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i ostala osiguranja imovine;
 • Osiguranje od posledica nezgode;
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje;
 • Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornog vozila;
 • Kasko osiguranje;
 • Osiguranje života i dopunsko osiguranje uz osiguranje života;
 • svi drugi  proizvodi osiguranja.

Pružamo pomoć osiguranicima u svim slučajevima, a posebno:

 • Kada osiguranje odbije zahtev za isplatu naknade iz osiguranja;
 • Kada osiguranik nije zadovoljan ponuđenim iznosom naknade iz osiguranja;
 • Kada osiguranik nije zadovoljan visinom osigurane sume po isteku/raskidu ugovora o osiguranju;
 • Kada osiguranik nije siguran šta je ugovorio sa osiguranjem i da li je zaista osigurao ono što je želeo.

 

ŠTA KADA NASTANE PROBLEM SA OSIGURANJEM?

Osiguravajuća društva neretko odbijaju da isplate naknadu za pretrpljenu štetu osiguranicima. Ponekad razlozi mogu biti opravdani ali često se dešava da osiguravajuća društva odbiju isplatu suprotno zakonu i ugovoru o osiguranju, ali i suprotno načelima savesnosti i poštenja. Kada dođe do problema sa osiguravajućim društvom, osiguranici mogu da kontaktiraju Centar za zaštitu prava osiguranika, nakon čega će pravni tim analizirati konkretan slučaj i dati procenu da li je osiguravajuće društvo neosnovano odbilo da isplati naknadu iz osiguranja.

ŠTA SMO UGOVORILI SA OSIGURANJEM?

Polisa osiguranja predstavlja ugovor o osiguranju kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Često se dešava da osiguranici budu u zabludi verujući da su neko svoje dobro osigurali ali to na kraju ne bude tako, iz razloga što ne čitaju pažljivo sadržinu unetu u ponudu već istu samo potpišu, ili iz razloga što osiguranici ne raspolažu stručnim znanjem iz oblasti osiguranja pa ne mogu sagledati posledice koje mogu nastupiti u budućnosti. Može se dogoditi da pojedini rizici nisu obuhvaćeni osiguranjem, odnosno da razne klauzule koje osiguravajuća društva unose u ponude kasnije isključe naknadu iz osiguranja. Zbog toga je važno da osiguranik tačno zna šta je ugovorio sa osiguravajućim društvom, koje dobro je osigurao, od kojih rizika je pokriven osiguranjem  i da sa sigurnošću može da očekuje isplatu naknade. Centar za zaštitu prava osiguranika pruža konsultantske usluge pravnim i fizičkim licima pre zaključenja polise osiguranja upravo da bi se predupredile neprijatne situacije u budućnosti. 

ZAŠTO JE VAŽNO OSIGURANJE?

Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren ne smanjenje finansijskih gubitaka u slučaju nastupanja osiguranog slučaja. Osiguranje je zapravo prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo a za uzvrat osiguranik plaća premiju osiguranja. Zaključenjem ugovora o osiguranju, odnosno potpisivanjem ponude osiguranja, obezbeđujete naknadu za eventualnu štetu koju biste pretrpeli u budućnosti. Odnos uloženog novca kroz plaćanje premije osiguranja i vrednosti dobra koje se štiti osiguranjem ukazuje da je zaključenje bilo koje vrste ugovora o osiguranju racionalna i moguće celishodna odluka. Ovo prethodno važi kada je osiguranik upoznat šta je osigurao, pod kojim uslovima i od kojih rizika je osigurao neko svoje dobro.

NAŠ TIM

Centar za zaštitu prava osiguranika oformio je stručni tim za pružanje pravne podrške osiguranicima a čine ga advokati sa značajnim iskustvom u oblasti osiguranja i naknade šteta, kao i sudski veštaci za različite oblasti: ekonomsko-finansijsku, mašinsku, poljoprivrednu, zdravstvenu.

Aleksandar Stanimirović, advokat Centra za zaštitu prava osiguranika rukovodi stručnim timom za pružanje pravne podrške osiguranicima

Svim fizičkim i pravnim licima koja se obrate Centru za zaštitu prava osiguranika obezbeđujemo pravnu analizu njihovog predmeta od strane našeg advokatskog tima, koji će dati mišljenje da li stranka ima osnovano potraživanje, i predložiti dalje korake radi zaštite i ostvarivanja prava.